lưu ý : nạp thẻ chờ lâu, vui lòng liên hệ admin để nạp thẻ nhận số.tránh mất thẻ